10 små cyklister til morgensang

Traditionen tro har vi morgensang hver mandag for 2.-3. klasse og hver fredag for 0.-1. klasse. At synge sammen er nemlig en dejlig, fælles måde at starte dagen på. Og så er der også mulighed for f.eks. trafik- og færdselslære. Således lærte vi en mandag morgen meget om, hvordan man ikke skal cykle. Heldigvis var den tiende cyklist rigtig god til alle færdselsreglerne. Morgensang tager små 15 minutter og forældrene til børnene i 0.-3. klasse er hjertelig velkomne til at være med - så længe de synger med :-)

Vesterbro Ny Skoles udviklingsplan 16-17

I skoleåret 2016-17 har vi fokus på særligt tre temaer, nemlig Inklusion, Bevægelse og Trivsel. Alt dette og meget mere kan I læse meget mere om ved at klikke på billedet herover, hvor udviklingsplanen ligger 'under' billedet som pdf-fil.

Alle de tre teamer har til formål at gøre Vesterbro Ny Skole til en skole, hvor alle børn har deltagelsesmuligheder, og alle er i trivsel.

Skibets besætning

Skoleåret er i gang, og på billedet ovenfor kan du se, hvem der er med til at sejle alle vores elever sikkert igennem dette skoleår. Mange har mange års erfaring, nogle er nyuddannede, og andre nyansatte, og alle er vi fulde af engagement og mod på skoleåret 2016-17. Vi er startet med at blive efteruddannet inden for den sproglige dimension i alle fag, bevægelse i undervisningen, og vi har hørt om den nyeste forskningsviden inden for, hvordan man kan arbejde med interventioner i forhold til mobning. De tre emner hører alle ind under vores tre temaer for dette skoleår, nemlig Inklusion, Bevægelse og Trivsel.